บ้านพักไร่บันดาลสุขมีบ้านพักจำนวนตั้งแต่   2 - 10 คน. มีทั้งห้องแอร์และห้องพัดลม  ราคาตั้งแต่  500 - 3,000 บาท

ชื่อบัญชีโอนเงิน.  นางสาว สุมาลี แซ่ชิ้น.     บัญชี ออมทรัพย์   ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเทพสถิต. จ.ชัยภูมิ  เลขที่บัญชี   444 - 2 - 17644 - 8

บ้านพักไร่บันดาลสุขมีบ้านพักจำนวนตั้งแต่   2 - 10 คน. มีทั้งห้องแอร์และห้องพัดลม  ราคาตั้งแต่  500 - 3,000 บาท

ชื่อบัญชีโอนเงิน.  นางสาว สุมาลี แซ่ชิ้น.     บัญชี ออมทรัพย์   ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเทพสถิต. จ.ชัยภูมิ  เลขที่บัญชี   444 - 2 - 17644 - 8

 

raibundarnsook (1).jpg raibundarnsook (14).jpg raibundarnsook (15).jpg
raibundarnsook (16).jpg raibundarnsook (17).jpg raibundarnsook (18).jpg
raibundarnsook (19).jpg raibundarnsook (2).jpg raibundarnsook (20).jpg
raibundarnsook (21).jpg raibundarnsook (22).jpg raibundarnsook (23).jpg
raibundarnsook (24).jpg raibundarnsook (25).jpg raibundarnsook (26).jpg
raibundarnsook (27).jpg raibundarnsook (28).jpg raibundarnsook (29).jpg
raibundarnsook (30).jpg raibundarnsook (31).jpg raibundarnsook (32).jpg
raibundarnsook (33).jpg raibundarnsook (34).jpg raibundarnsook (35).jpg
raibundarnsook (36).jpg raibundarnsook (37).jpg raibundarnsook (38).jpg
raibundarnsook (39).jpg raibundarnsook (4).jpg raibundarnsook (40).jpg
raibundarnsook (41).jpg raibundarnsook (42).jpg raibundarnsook (43).jpg
raibundarnsook (44).jpg raibundarnsook (45).jpg raibundarnsook (46).jpg
raibundarnsook (47).jpg raibundarnsook (5).jpg raibundarnsook (6).jpg

ข้อมูลติดต่อ : 282 หมู่ 9 บ้านหนองใหญ่ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 36230     086-527-0321 , 081-296-7939 ,  081-722-1790

ข้อมูล   ห่างจากอุทยานฯป่าหินงาม 700 เมตร

ชื่อบัญชีโอนเงิน.  นางสาว สุมาลี แซ่ชิ้น.     บัญชี ออมทรัพย์   ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเทพสถิต. จ.ชัยภูมิ  เลขที่บัญชี   444 - 2 - 17644 - 8

เบอร์โทรศัพท์    086-527-0321 ,  081-296-7939 ,  081-722-1790  , ID Line:bundansook2511

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://raibundarnsook.com , www.ไร่บันดาลสุข.com